Chi tiết sản phẩm

lưỡi cưa Amada

Mã sản phẩm:  band saw blade
Nhà sản xuất:  Rontgen
Xuất xứ:  Đức
Giá: 480.000 vnđ
Tình trạng:  Còn hàng
Giá lưỡi cưa vòng
Cung cấp tất cả các qui cách lưỡi cưa vòng cho máy cưa vòng Amada
Amada 250H, 250SA, 250SA II, H400, H450, H550, H600, 650HD, 900HD, H1000, H1080, AMADA H1300,
H1600, H2000, H400, H700, HFA250
Các size lưỡi cưa amada thông dụng
3505, 3660, 3820, 4115, 4570, 4670, 4880, 5040, 5450, 5800, 6600, 7400, 7600, 8000, 8300
8800, 11000, 12300
Chúng tôi luôn có đầy đủ tồn kho với các loại lưỡi cưa và bước răng
Bảng giá lưỡi cưa vòng
Bandsaw blade price list

luoi-cua-vong.JPG

AMADA DYNASAW 430 5300 x 41 x 1,30
AMADA PCSAW - 330 4115 x 41 x 0,90
AMADA PCSAW - 430 AX 6100 x 54 x 1,60
AMADA PCSAW - 430 X 6100 x 54 x 1,60
AMADA PCSAW - 530 AX 7000 x 67 x 1,60
AMADA PCSAW - 530 X 7000 x 67 x 1,60
AMADA PCSAW - 700 8300 x 67 x 1,60
AMADA PCSAW - 720 6670 x 67 x 1,60
AMADA CTB - 400 4715 x 41 x 1,30
AMADA CTB - 400 LUL 8000 x 54 x 1,60
AMADA CTB - 400 / 700 W 5630 x 41 x 1,30
AMADA CTB 7040 5630 x 41 x 1,30
AMADA H - 250 H 3505 x 27 x 0,90
AMADA H - 250 SA 3505 x 27 x 0,90
AMADA H - 250 SA II 3505 x 27 x 0,90
AMADA H - 400 4570 x 34 x 1,10
AMADA H - 450 H 4670 x 41 x 1,30
AMADA H - 550 E II 4880 x 41 x 1,30
AMADA H - 600 7600 x 54 x 1,60
AMADA H - 650 H 5040 x 41 x 1,30
AMADA H - 650 HD 5040 x 41 x 1,30
AMADA H - 700 7600 x 54 x 1,60
AMADA H - 700 II 8000 x 54 x 1,60
AMADA H - 900 HD 8000 x 54 x 1,60
AMADA H - 1000 11100 x 80 x 1,60
AMADA H - 1000 II 11100 x 80 x 1,60
AMADA H - 1080 8800 x 67 x 1,60
AMADA H - 1080 9700 x 80 x 1,60
AMADA H - 1300 11880 x 67 x 1,60
AMADA H - 1300 12300 x 80 x 1,60
AMADA H - 1000 II 11100 x 67 x 1,60
AMADA H - 1300 II 12300 x 80 x 1,60
AMADA H - 1600 14425 x 80 x 1,60
AMADA H - 1600 II 15500 x 80 x 1,60
AMADA H - 2000 17600 x 120 x 1,60
AMADA H - 2116 II 16500 x 80 x 1,60
AMADA HA - 250 3505 x 27 x 0,90
AMADA HA - 250 W 3505 x 34 x 1,10
AMADA HA - 250 II 3505 x 34 x 1,10
AMADA HA - 253 3505 x 34 x 1,10
AMADA HA - 400 4570 x 34 x 1,10
AMADA HA - 400 W 4570 x 41 x 1,30
AMADA HA - 500 5300 x 41 x 1,30
AMADA HA - 700 7600 x 54 x 1,60
AMADA HBK - 6050 5890 x 54 x 1,30
AMADA HDA - 250 3505 x 27 x 0,90
AMADA CRH - 300 S 3660 x 27 x 0,90
AMADA CHA - 300 S 3660 x 27 x 0,90
AMADA HFA - 250 3505 x 27 x 0,90

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

* Sản phẩm: lưỡi cưa Amada

Chưa có ý kiến nào cho sản phẩm này
MỜI BẠN ĐỌC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ SẢN PHẨM NÀY !
Tiêu đề:  
Họ và tên:  
Email:    
Bình chọn:
Ý kiến:
Mã xác nhận:
 Security code
(*) Ý kiến của quý khách sẽ được chúng tôi kiểm duyệt trước khi xuất hiện trên đây !